Vardagen i en framåtblickande skola mitt i staden

GGs-kalendern 2015,Monica

Lucka 23: Är du en groda?

23 Dec , 2015, 12.29 Monica Granholm

 
  • Om månen är av ost, så är jag en groda.
  • Månen är inte av ost.
  • Alltså: jag är inte en groda.

Är slutsatsen giltig, om båda premisserna är giltiga?

 

Det var en fråga i höstens studentskrivning i filosofi. Enligt studentexamensnämnden har den första raden formulerats så här, utan någon orsak eller motivering till vad grodor har med månen att göra, för att göra logikreglerna tydligare och mer fristående.

Uppgiften borde bli lite lättare på det sättet. Risken att blanda in sina egna fördomar och förutfattade meningar borde minska. Frågan hör till kurs 3 i filosofi, som bland annat innehåller grunderna i argumentation och härledning. Det är en frivillig kurs.

 

På nätet råkar jag se en filmsnutt som visar oroligheter och bråk mellan poliser och civila. Den som har publicerat den (naturligtvis med tillägget Dela om du vågar) förklarar att detta är vardag i Sverige numera. Snart kommer det att se likadant ut här om Finland tar emot asylsökande, intygar skribenten.

Min kollega Johan i Mattlidens gymnasium är en mästare på kritiskt tänkande – och har också förstått att den viktiga delen av uttrycket är ordet tänkande. Han lyckas snabbt hitta bevis för att filmen är falsk. Någon har klippt ihop snuttar från helt andra sammanhang för att få stöd för sina fördomar.

Reaktionen? ”Men även om den här filmen är falsk är det nog ändå så här!”

 

Ibland undrar jag om kurs 3 i filosofi inte borde vara obligatorisk, inte bara för gymnasiestuderande.

 

Varje dag från första till tjugotredje december publicerar GGs-bloggen ett inlägg med anknytning till ett ämne som undervisas i skolan. Dagens ämne är filosofi.

Kommenteringen är stängd.