Vardagen i en framåtblickande skola mitt i staden

Om skolan

GGs, Gymnasiet Grankulla samskola, finns mitt i Grankulla och har studerande från åtta olika kommuner. Vi är en lagom stor skola – här finns tillräckligt många för att våra studerande ska hitta nya vänner och tillräckligt få för att var och en ska bli sedd som individ.

Vår vision är att GGs ska vara ett fönster mot världen. Världen börjar där skolans väggar tar slut och är mer än de länder i Europa och andra världsdelar som studerande erbjuda möjligheter att besöka. Vi uppmärksammar också samhälleliga frågor i skolan och uppmuntrar till ett lokalt och globalt ansvar. Skolan vill ge ungdomarna en ljus syn på sin egen framtid. I bloggen får du läsa om skolvardag, gäster, resor och reflektioner.

Läs mer om oss på ggs.fi .